Internetová lékárna Apotea zprovoznila první robotické řešení kusového balení na světě s integrovaným systémem AutoStore

Přední švédská online lékárna Apotea klade na svůj sklad vysoké nároky, aby mohla rychle, snadno a bez problémů doručit svým zákazníkům přibližně 50 000 objednávek denně. Maximální kapacitu výrazně posílila instalace úspěšného automatizačního systému AutoStore od společnosti Element Logic. Poprvé je automatizace celého procesu instalována i včetně unikátního vychystávacího a balicího robota eOperator, který pracuje nepřetržitě společně se systémem AutoStore.

Podívejte se na video z logistického centra Apotea: 

Farmaceutické produkty patří k nejrychleji rostoucímu odvětví e-commerce na světě. Apotea.se je největší švédská online lékárna s nejširší nabídkou. Ta čítá více než 24 000 volně prodejných produktů a téměř 16 000 léků na předpis pro lidi i zvířata. Od jejího založení v roce 2012 vzrostly tržby z přibližně 1,1 milionu EUR na 450 milionů EUR. Společnost také obdržela několik ocenění, včetně titulu oblíbeného švédského internetového obchodu (PostNord) v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

Jednička v oblasti služeb pro zákazníky

Společnost Apotea se snaží poskytovat nejlepší zákaznickou péči v oboru a v e-commerce celkově. Chce předčit očekávání nových i stávajících zákazníků, a to především komfortem a jednoduchostí nakupování. Důležitou roli při plnění tohoto cíle hrají rychlé a přesné dodávky, které začínají v logistickém centru společnosti Apotea v obchodním parku Morgongåva, šest kilometrů západně od Uppsaly. Provoz centra byl zahájen v roce 2018, jeho rozloha činí 38 000 metrů čtverečních a každý měsíc se zde expeduje přibližně 1 milion zásilek. Důraz na automatizaci začala společnost klást v roce 2022.

Apotea je online lékárna, jejíž obchodním konceptem je rychlé dodání, široký sortiment a doručení zdarma. Rychlá a bezplatná doprava definuje to, o co se snažíme – především vyhovět našim zákazníkům, na jejichž názorech nám velmi záleží. Denně odešleme přibližně 50 000 objednávek, říká Pär Svärdson, generální ředitel společnosti Apotea.

Automatizace skladu v Apotea

Překonání výzev díky systému AutoStore

Během pandemie se poptávka po lécích a jiných farmaceutických produktech rychle zvyšovala. Objemné a stále se zvyšující objednávky kladly velké nároky na logistické centrum společnosti. Proto se Apotea rozhodla investovat do automatizace od společnosti Element Logic. Tento systém se prostřednictvím AutoStore, eOperator a dalších funkcí stará o celý proces doručování.

Instalace se skládá z 20 000 zásobníků (prostor má celkovou kapacitu pro 25 000 zásobníků), 30 robotů AutoStore (R5) a čtyř karuselových portů – tři z nich obsluhuje robot eOperator. Cílem je optimalizovat dodávky, zvýšit efektivitu a lépe se vyrovnat s velkými výkyvy v příjmu objednávek, které mohou v budoucnosti nastat. Celá instalace je výsledkem spolupráce společností Element Logic, AutoStore, RightHand Robotics a Apotea. Všichni generální ředitelé a zakladatelé příslušných společností se v prosinci 2022 sešli v logistickém centru společnosti Apotea ve Švédsku a systém slavnostně uvedli do provozu.

Automatizace skladu v Apotea

Během pandemie jsme se soustředili na rozšíření kapacit. Naším cílem bylo zvýšit počet doručených objednávek za den z 50 000 na 100 000. A díky tomu nás napadla právě společnost Element Logic a AutoStore. Nad instalací systému AutoStore jsme uvažovali především kvůli kombinaci, která umožnuje robotizaci kusového sběru. Nejen, že jsme hledali řešení, dle našich představ, ale hlavně jsme chtěli mít pocit, že získáme řešení, které pro nás bude velmi efektivní, říká Pär Svärdson.

Nad instalací systému AutoStore jsme uvažovali především kvůli kombinaci, která umožnuje robotizaci kusového sběru.

Automatizace skladu v Apotea

Pro společnost Apotea jsou automatizační řešení AutoStore, eOperator a další funkce od společnosti Element Logic skvělou volbou, která navíc podporuje jejich cíle týkající se optimální efektivity skladu a péče o životní prostředí. Těší nás, že můžeme být součástí jejich cesty k preciznímu vyřizování objednávek, úspoře energie, snížení hladiny hluku a ergonomicky příznivé pracovní době, říká Dag-Adler Blakseth, generální ředitel společnosti Element Logic Group.

Snadno integrovatelné a přizpůsobivé řešení

AutoStore je modulární a snadno rozšiřitelné robotické řešení pro mimořádně efektivní skladování zásobníků s výrobky. Po vychystání ze skladu AutoStore jde objednávka buď přímo k dodání, nebo zpět k doplnění dalšími produkty. V porovnání s manuálním skladem je výkonnost vychystávání se systémem AutoStore desetkrát vyšší. Systém se skládá z mřížky, kde roboti vychystávají a rozvážejí zboží po nejchytřejších dostupných trasách v mřížce, které pro ně vypočítává řídicí jednotka. Roboti pracují nepřetržitě a v případě potřeby se sami dobíjejí. Zatímco roboti zásobníky přemisťují, software má plnou kontrolu nad jejich obsahem. V přístavech je dané zboží předáno obsluze k další manipulaci. V logistickém centru společnosti Apotea je tato funkce integrována s ostatními automatizačními zónami. Počáteční odhad rozšířené kapacity skladu Apotea činí 800 objednávkových linek za hodinu.

Automatizace skladu v Apotea

Bylo pro nás důležité mít systém, který zvládne různé velikosti produktů i variace objednávek, a který budeme v budoucnosti moct rozšiřovat s tím, jak naše společnost dále poroste. Tato investice značně zvyšuje naši efektivitu, což nám usnadňuje překonávat očekávání našich zákazníků, pokračuje Pär Svärdson.

Automatizace skladu v Apotea

eOperator – Jedinečné robotické řešení pro kusový sběr zboží

Instalací systému eOperator investuje společnost Apotea do nejpokročilejšího robota v této oblasti na světě, čímž se stává mezinárodním průkopníkem v oblasti robotického vychystávání zboží se systémem AutoStore. eOperator produkty vychystává automaticky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na základě strojového učení eOperator automaticky vybírá nejlepší způsob manipulace s položkou, která má být z AutoStore odbavena, což zvyšuje kapacitu objednávek, zrychluje manipulaci se zbožím a zkracuje dobu dodání zboží zákazníkovi.

Automatizace skladu v Apotea

Důležitá je pro nás doba dodání. Díky eOperator můžeme zboží zákazníkům doručit rychleji, a to i v noci a o víkendech. Tím se nám podařilo zavést unikátní 24hodinový provoz, díky kterému máme vyšší produktivitu, rychlejší dodávky a obecně bude celý proces levnější a efektivnější. Proto pro nás bylo naprosto přirozené říct: ano, pojďme do toho, pokračuje Pär Svärdson.

Automatizace skladu v Apotea

Společnost Apotea je impozantním gigantem v oblasti švédského e–commerce, a protože jedním z jejích hlavních prodejních bodů jsou rychlé a přesné dodávky, bylo přirozené propojit řešení AutoStore s inteligentním robotem eOperator od společnosti Element Logic. Výsledkem je vyšší kapacita objednávek, snadnější manipulace se zbožím a rychlejší doba dodání, říká Anders Bohlin, obchodní ředitel společnosti Element Logic Sweden.

Nejudržitelnější švédský e-shop chce být lídrem budoucího rozvoje

Společnost Apotea je nejen vedoucí online lékárnou na švédském trhu, ale také nejudržitelnějším švédským e-shopem podle Indexu udržitelných značek 2020 a 2021. Získala také ocenění Udržitelnost roku podle Price runner 2022 a nejudržitelnější švédský e-commerce v rámci spotřebitelského průzkumu PostNord 2021. Cílem společnosti Apotea je snižovat klimatickou stopu v celém řetězci, od výroby až po konečného spotřebitele. Jejich logistický závod je ekologicky certifikován jako environmentální budova Silver a na střeše centra navíc najdete jedno z největších švédských zařízení na výrobu solární energie, které zásobuje celý systém AutoStore. To se skládá z 5 560 modulů solárních článků o ploše 9 100 m2 a poskytuje kapacitu (1,5 MW), jež odpovídá roční spotřebě elektřiny 70 domů či 230 cestám kolem světa elektromobilem.

Automatizace skladu v Apotea

Naším cílem je stát se nejudržitelnější švédskou společností, což je odvážný a ambiciózní cíl. Je to důležité nejen pro lidstvo a naše životní prostředí, ale také pro konkurenceschopnost, protože věřím, že zákazníci budou v budoucnosti od společností vyžadovat jiný přístup k udržitelnosti, než jaký je uplatňován dnes. Na střeše máme jednu z největších solárních instalací ve Švédsku. Tvoří ji 5 500 solárních panelů, které vyrobí téměř veškerou naši spotřebu energie, vysvětluje Pär Svärdson.

Automatizace skladu v Apotea

Inspirativnější pracoviště

Podle Pära Svärdsona znamená instalace systému AutoStore v logistickém centru společnosti Apotea nejen úsporu místa, snížení nákladů a zvýšení efektivity skladu. Společnost tím také rozvíjí pracovní náplň zaměstnanců, protože se zvyšuje jejich odbornost a mají více podnětů k uplatnění svého potenciálů.

Automatizace skladu v Apotea

Pro mnoho našich zaměstnanců je to jejich první zaměstnání a řada z nich je mladých. Myslím, že je to skvělý rozvojový proces, v kterém zaměstnanec přechází od manuální práce k učení se o technologiích až po práci s roboty. Člověk se toho hodně naučí, když přejde od zvedání balíků k obsluze robotů, uzavírá Pär Svärdson.

Fakta o celé instalaci ve spolupráci společností Element Logics a Apotea:

  • 20 000 zásobníků (s prostorem pro celkem 25 000 zásobníků)
  • 30 robotů AutoStore (R5)
  • 4 karuselové porty
  • 3 roboti pro vychystávání kusů zboží (eOperator)
  • 800 objednávkových linek za hodinu (vypočtená kapacita)
  • Provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Jste připraveni na další krok?

Zjistěte, jak může Element Logic optimalizovat výkon vašeho skladu.

Kontaktujte nás