Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují, jaké osobní informace jsou shromažďovány a zpracovávány, když používáte webové stránky společnosti Element Logic („Webové stránky“), například elementlogic.net, a další zpracovatelské činnosti prováděné společností Element Logic.


Upravte své předvolby souborů cookie

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Společnost Element Logic spravuje shromažďování a zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi popsanými na této webové stránce.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo si přejete uplatnit svá práva stanovená v těchto Zásadách, prosím, kontaktujte nás na:

Element Logic AS (Element Logic)
Litvínovská 288/11
190 00 Praha 9
Tel: +420 602 754 195
info@elementlogic.cz

 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete tabulku našich činností zpracování osobních údajů, která vám poskytne jasný přehled o tom, které kategorie osobních údajů zpracováváme pro různé účely a na jakém právním základě je naše zpracování založeno. Můžete si tak snadno prohlédnout, které zpracovatelské činnosti společnost Element Logic provádí a proč tak činíme.

 

Účel Zákonný základ Kategorie osobních údajů
Ke zhodnocení, rozvoji a zlepšování služeb, zboží a systémů společnosti Element Logic Souhlas Data relace, včetně IP adresy, informací o zařízení, typu prohlížeče a data a času.
Pro návrh, optimalizaci, zhodnocení, rozvoj a zlepšování webových stránek společnosti Element Logic. Souhlas Data relace, včetně IP adresy, informací o zařízení, typu prohlížeče, operačního systému, odkazující URL (poslední navštívené stránky) a data a času.
Pro poskytnutí interaktivní mapy, která vám ukáže naši polohu. Souhlas Data relace, včetně IP adresy a odkazující URL (poslední navštívené stránky).
Pro poskytnutí funkční webové stránky Oprávněný zájem.
Oprávněný zájem společnosti Element Logic vyplývá z účelu sběru dat uvedeného v levém sloupci
Data relace, včetně technických informací o vašem zařízení a interakci s naší webovou stránkou.
Pro ochranu bezpečnosti naší webové stránky Oprávněný zájem.
Oprávněný zájem společnosti Element Logic vyplývá z účelu sběru dat uvedeného v levém sloupci
Data relace, včetně IP adresy, informací o zařízení, typu prohlížeče a data a času, chování na webové stránce.
Pro poskytnutí videí z našeho YouTube kanálu. Souhlas Data relace, včetně IP adresy, data a času a odkazující URL (poslední navštívené stránky).
Reagovat na vaše dotazy a požadavky. Oprávněný zájem.
Oprávněný zájem společnosti Element Logic vyplývá z účelu sběru dat uvedeného v levém sloupci.
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, pracoviště, země pobytu a další osobní údaje poskytnuté vámi při komunikaci s námi.
Profilování za účelem distribuce přizpůsobené reklamy a obsahu současným a potenciálním zákazníkům.

 

Souhlas Data relace, jméno a příjmení, e-mailová adresa, pracoviště a další osobní údaje poskytnuté vámi při komunikaci s námi nebo shromažďované prostřednictvím cookies/pixelů na naší webové stránce.
Získání zpětné vazby prostřednictvím zákaznických průzkumů. Souhlas Jméno a příjmení, e-mailová adresa, pracoviště, země pobytu a další osobní údaje poskytnuté při průzkumu.

 

Informace jako data relace, včetně IP adresy, informací o zařízení, typu prohlížeče, data a času, jsou nám z vašeho počítače odesílány prostřednictvím různých cookies. Více informací o našem používání cookies a pixelů najdete v našich Zásadách používání cookies.

Informace jako jméno a příjmení, e-mailová adresa, pracoviště a další osobní údaje poskytnuté vámi při komunikaci s námi jsou shromažďovány prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 

3. WEBOVÁ STRÁNKA

3.1 Funkčnost webové stránky

Když navštívíte tuto webovou stránku (https://www.elementlogic.cz/), automaticky shromažďujeme, ukládáme a používáme technické informace o vašem zařízení a interakci s naší webovou stránkou (data relace), které jsou nezbytné pro funkčnost webové stránky.

Právní základ našeho zpracování je založen na takzvaném vyvážení oprávněných zájmů (GDPR Čl. 6 (1), věta 1, písm. f.), což znamená, že zpracování je nezbytné na základě našeho zhodnocení, že společnost Element Logic má oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, který není převážen vaším zájmem o nezpracovávání vašich osobních údajů.

3.2 Bezpečnost webové stránky

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zlepšení našich IT systémů, zvýšení bezpečnosti a automatického archivování chování, které může být z bezpečnostních důvodů zkoumáno.

Právní základ našeho zpracování je založen na takzvaném vyvážení oprávněných zájmů (GDPR Čl. 6 (1), věta 1, písm. f.), což znamená, že zpracování je nezbytné na základě našeho zhodnocení, že společnost Element Logic má oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, který není převážen vaším zájmem o nezpracovávání vašich osobních údajů.

3.3 Marketing, profilování a rozvoj služeb

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zhodnocení, rozvoje a zlepšení služeb, zboží a systémů společnosti Element Logic. Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje aktivity, které mají za cíl zpříjemnit používání naší webové stránky a dalších služeb, vyvíjet nebo zdůraznit digitální funkce, zlepšit naši nabídku pro zákazníky, vytvářet data pro zlepšení toků zboží a logistiky (např. pro předpovídání nákupů, zásob a dodávek), rozvíjet a zlepšovat sortiment produktů a efektivnost využití zdrojů, generovat statistiky pro tržní a zákaznické analýzy, podnikové sledování a vývoj obchodních a metodických postupů souvisejících s objednávkami a nákupy.

Pro splnění tohoto účelu provádí společnost Element Logic obecné analýzy v agregované formě, týkající se chování při klikání a návštěvách, informací o zařízení, historie objednávek, geografické polohy a zpětné vazby od jednotlivých zákazníků. Pro dosažení těchto účelů používáme nástroje popsané v Zásadách používání cookies, jako jsou Google Analytics, Google Maps, YouTube, Microsoft Clarity a Google AdWords. Také instalujeme sledovací pixely, které odesílají data na Facebook Pixel a LinkedIn Insights za účelem marketingu našich produktů a služeb.

Právní základ našeho zpracování pro marketing, profilování a rozvoj služeb je souhlas (GDPR Čl. 6 (1), věta 1, písm. a). Váš souhlas je dobrovolný a poskytujete jej kliknutím na příslušné tlačítko v „banneru cookies“ na naší webové stránce. Můžete přijmout všechny cookies najednou nebo upravit své preference cookies výběrem možnosti „nastavení cookies“. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, viz sekce 12 o tom, jak odvolat váš souhlas.

Pro více informací o typech cookies, které používáme, navštivte naše Zásady používání cookies.

 

4. POŽADAVKY A DOTAZY

Pokud nám zašlete požadavky a/nebo dotazy, např. pomocí našeho kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu, shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pracoviště a další osobní údaje poskytnuté vámi při komunikaci s námi.

Právní základ našeho zpracování je založen na takzvaném vyvážení oprávněných zájmů (GDPR Čl. 6 (1), věta 1, písm. f.), což znamená, že zpracování je nezbytné na základě našeho zhodnocení, že společnost Element Logic má oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, který není převážen vaším zájmem o nezpracovávání vašich osobních údajů.

 

5. PROFILACE A PŘIZPŮSOBENÁ REKLAMA

S vaším souhlasem vám budeme zasílat newslettery, propagační sdělení, cílenou reklamu, představovat vám relevantní nabídky a další reklamní materiály.

Při distribuci reklamy a/nebo obsahu používáme službu Microsoft Dynamics 365. Tato služba používá cookies k shromažďování, ukládání a využívání technických informací o vaší interakci s naším reklamním materiálem (data relace). Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře také shromažďujeme jméno a příjmení, e-mailovou adresu, pracoviště a další osobní údaje poskytnuté vámi při komunikaci s námi.

Právní základ našeho zpracování je váš souhlas (GDPR Čl. 6 (1), věta 1, písm. a.). Váš souhlas je dobrovolný a udělujete jej kliknutím na „Souhlasím“ v našem kontaktním formuláři. Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat. Například se můžete rozhodnout přestat dostávat náš newsletter nebo jiné e-maily tím, že budete postupovat podle instrukcí k odhlášení uvedených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat přímo.

 

6. PRŮZKUMY

V souvislosti s našimi zákaznickými průzkumy používáme službu Microsoft Dynamics 365 Customer Voice. Tato služba shromažďuje vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, pracoviště a další osobní údaje poskytnuté vámi prostřednictvím průzkumu a integruje je s vašimi osobními údaji z jiných zpracovatelských činností uchovávaných v systému Microsoft Dynamics 365.

Právní základ našeho zpracování je váš souhlas (GDPR Čl. 6 (1), věta 1, písm. a.). Váš souhlas je dobrovolný a udělujete jej kliknutím na „Souhlasím“ v našem kontaktním formuláři. Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat. Například se můžete rozhodnout přestat dostávat náš newsletter nebo jiné e-maily tím, že budete postupovat podle instrukcí k odhlášení uvedených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat přímo.

 

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které jsou údaje zpracovávány. Informace shromážděné z našeho používání cookies ukládáme v souladu s dobou uchovávání stanovenou v sekci 12 níže. Dále uchováváme data shromážděná z průzkumů. Data potřebná k vyřízení požadavků a dotazů uchováváme, dokud na dotaz neodpovíme a nepovažujeme další sledování za potřebné.

Data můžeme také uchovávat po delší dobu, pokud je to nezbytné k založení, uplatnění nebo obhajobě právního nároku, např. pokud probíhá spor nebo jsou součástí případu vyšetřovaného policií. Pravidelně provádíme likvidace a mažeme data, která již nejsou potřebná pro zpracování.

 

8. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Element Logic sdílí vaše osobní údaje se společnostmi a smluvními partnery za účelem poskytování našich služeb, provozování webové stránky, zpracování vaší objednávky, údržby našich IT systémů a softwaru atd. Takové sdílení nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje můžeme sdílet s vládními orgány, pokud je to nezbytné pro dodržování zákonů, předpisů nebo vládních rozhodnutí, nebo aby společnost Element Logic mohla založit, uplatnit nebo obhájit právní nároky.

Na naší webové stránce můžeme nabízet odkazy na služby třetích stran. Za zpracování vašich údajů těmito službami však neneseme odpovědnost.

 

9. PŘENOSY MIMO EU/EEA

Pokud jsou vaše osobní údaje přenášeny mimo EU/EEA, zaručujeme adekvátní míru ochrany tím, že je předáváme do zemí, které mají odpovídající úroveň ochrany na základě potvrzení Evropskou komisí, nebo uzavřením vhodně formulované smlouvy mezi námi a právnickou osobou mimo EU/EEA, která data přijímá. Pro přenos do USA se spoléháme buď na Standardní smluvní doložky EU nebo na Rámec ochrany soukromí EU-UUs.

 

10. VAŠE PRÁVA

Tato sekce popisuje vaše práva spojená s naším zpracováním vašich osobních údajů.

Právo odvolat váš souhlas

Pokud je souhlas právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, můžete kdykoliv svůj souhlas odvolat tím, že nás kontaktujete. Podrobnosti o tom, jak odvolat váš souhlas, naleznete v sekci 12. Můžete se rozhodnout přestat dostávat náš newsletter nebo jiné e-maily tím, že budete postupovat podle instrukcí k odhlášení uvedených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat přímo.

Právo na přístup k vašim osobním údajům

Pokud chcete získat přehled o zpracování vašich údajů, máte právo požádat o informace o zpracovatelské činnosti, včetně kopie vašich zpracovávaných osobních údajů, neboli výpis z registru. To zahrnuje informace o účelu, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, době uchování nebo kritériích pro určení doby uchování, informace o tom, odkud byla data získána, a o existenci automatizovaného rozhodování, včetně informací o logice a významu zpracovatelské činnosti.

Právo na opravu vašich osobních údajů

Pokud jsme od vás shromáždili nesprávné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Máte také právo doplnit jakékoli neúplné osobní údaje. Na váš požadavek co nejdříve opravíme nesprávné nebo neúplné údaje, které o vás zpracováváme.

Právo na vymazání vašich osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud byla data zpracována nezákonným způsobem, musí být vymazána k plnění právní povinnosti, které je společnost Element Logic podřízena, nejsou již potřebná pro účely, pro které byla zpracována, nebo když namítáte proti vyvážení oprávněných zájmů provedené společností Element Logic a neexistuje oprávněný zájem společnosti Element Logic nebo třetí strany, který by měl velkou váhu. Nemůžeme však vždy vaší žádosti vyhovět, neboť mohou existovat důvody, které nám dávají právo na zpracování údajů, například pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti jako právní základ, nebo pokud jsou data nezbytná pro potvrzení, podání nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném formátu a v určitých případech na přenesení těchto údajů jinému správci. Toto právo se však týká pouze údajů, které jste sami předali společnosti Element Logic a které zpracováváme s podporou vašeho souhlasu nebo smluvního závazku vůči vám jako právního základu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno v určitých situacích, což znamená, že údaje mohou být zpracovávány pouze pro určité účely. Můžete například požádat o omezení zpracování nesprávných údajů, když jste požadovali jejich opravu. V době, kdy prověřujeme správnost údajů, bude jejich zpracování omezeno.

Právo nesouhlasit s určitým druhem zpracování

Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyvážení oprávněných zájmů jako právního základu nebo pro přímý marketing, máte právo nesouhlasit s naší zpracovatelskou činností. Nesouhlas s naším vyvážením zájmů můžete podat, pokud máte osobní důvody související se situací. V případě takového nesouhlasu posoudí společnost Element Logic, zda naše oprávněné důvody pro zpracování mají větší váhu než váš zájem o ochranu vašeho soukromí. Pokud tomu tak je, může společnost Element Logic pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, i když jste se zpracovatelskou činností nesouhlasili.

***

Pokud si myslíte, že zpracováváme vaše osobní údaje nesprávným způsobem, můžete nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete v sekci 2 výše. Máte také právo podat stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů u Národního úřadu pro ochranu osobních údajů, který je odpovědný za zpracování osobních údajů ve vaší zemi.

Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Web: www.uoou.cz

 

11. PLATNOST A ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejnovější verze našich Zásad je vždy dostupná na naší webové stránce. Naše Zásady jsou platné vždy v té formě a s obsahem, který je zveřejněn na webu.

Společnost Element Logic má právo kdykoliv Zásady aktualizovat. Pokud dojde ke změně Zásad, aktualizovaná verze bude zveřejněna na naší webové stránce. Budete také informováni e-mailem, pokud provedeme významné změny v Zásadách. Pokud si nepřejete přijmout změněné Zásady, prosím, kontaktujte nás (viz sekce 2).