Automatizace skladových zásobníků

Práce se zásobníky má zásadní význam pro optimalizaci pracovního postupu v systému AutoStore. Jejich automatizace přispívá k dosažení maximální efektivity ve stovkách systémů AutoStore od Element Logic po celém světě.

Jednou z nejnákladnějších prací ve skladu je přerovnávání zásob, jinak známé jako slotování. Jeho cílem je ve skladu zajistit, aby byly často vyskladňované položky snadno dostupné a uložené na nejvhodnějším místě. To šetří čas a snižuje úsilí potřebné k vyřízení objednávek.

Využívání lidských sil k tomuto rozmisťování je nákladné a v moderních fulfillment centrech je často příliš mnoho produktů na to, aby se zásoby daly přerovnat pouze ruční prací.

Dva červení roboti AutoStore na hliníkovém roštu.

Automatizace: Chytrý způsob přerovnávání zásob 

Všechny skladovací systémy mají funkci ukládání zboží do slotů, a to jak tradiční, tak automatizované skladovací a vyhledávací systémy (ASRS). Obecná myšlenka spočívá v tom, že oblíbené položky, které se často prodávají, se skladují před nebo mimo místa s dvojitou nebo trojitou hloubkou. Poptávka po jednotlivých položkách je však zřídka předvídatelná, nikdy není stabilní a je velmi sezónní, takže statické přerovnávání položek často selhává.

Slotování je nezbytné, ale pro podniky příliš nákladné. Odhaduje se, že do roku 2025 dosáhne elektronický obchod ročně 7 bilionů dolarů – sklady proto musí zvážit řešení, která přesahují možnosti lidské práce při přerovnávání zásob.

Jak funguje slotování v systému AutoStore 

Systém AutoStore vychází ze tří klíčových předpokladů: 

  • Zásoby nejsou statické, ale dynamické a neustále se mění. 
  • Nejspolehlivějším ukazatelem, který zásobník je požadován, je aktuální poptávka. 
  • O nové zásoby je vždy větší zájem než o ty starší, čemuž lze přizpůsobit jejich umístění. 

Výkon systému AutoStore není ovlivněn objemem produktů uložených v mřížce ani způsobem uspořádání. 

Systém zajišťuje vysoký výkon pomocí tzv. „přirozeného slotování.“

Jednoduše řečeno, „přirozené slotování“ znamená, že oblíbené položky jsou uloženy v horní vrstvě mřížky. Méně populární položky jsou uloženy na dno zásobníku, což zajišťuje, že roboti vyhledávají na dně zásobníku pouze ve výjimečných případech.

AUTOMATIZOVANÝ SLOTING: Umístěním oblíbených zásobníků nahoře a méně populárních zásobníků dole AutoStore maximalizuje efektivitu.

Kolik času strávíte nastavováním slotů v AutoStore? 

Průměrná flotila robotů AutoStore stráví zhruba 80 % času obsluhou zásobníků a pouze 20 % vyhledáváním. To se většinou provádí během přestávek nebo přes noc, kdy ostatní systémy stojí. 

Aby obsluha nemusela čekat na objednávky, jsou zásobníky proaktivně umísťovány prostřednictvím procesu zvaného příprava zásobníků, který využívá systém řízení skladu. Dokončením tohoto kroku před vyřízením objednávky mohou operátoři pracovat nepřetržitě bez zpoždění nebo přerušení. 

V nejhorším případě, kdy je pro objednávku potřeba spodní koš, stráví robot vychystáváním položky v průměru tři minuty a 36 sekund.  

Pokud jsou spodní koše potřeba častěji, můžete vždy přidat další roboty. 

Dva červení roboti AutoStore na hliníkovém roštu.

MÉNĚ ČASU NA VYHLEDÁVÁNÍ: Pouze třetina zásobníků v systému AutoStore vyžaduje vyhledat ve spodních částech systému. 

20 % zásob se rovná 80 % objednávek 

Systém AutoStore se v průměru skládá z 16 zásobníků uspořádaných do mřížky a přibližně 80 % produktů objednaných z tohoto skladu tvoří pouze 20 % všech zásob.  

Na základě tohoto příkladu 80/20: 

  • 39 % zásobníků je přístupných ihned. 
  • Průměrný zásobník se nachází v hloubce 2,5 buňky a jeho vyjmutí trvá přibližně 27 sekund. 
  • Spodní polovina, tedy 8 úrovní, představuje méně než 5 % potřebných zásobníků. 

Jiné systémy ASRS přesouvají zásobníky vertikálně pomocí šplhání nebo výtahů – systém AutoStore je oproti nim rychlejší a efektivnější při vyřizování objednávek. 

Tři charakteristické funkce AutoStore pomáhají šetřit čas tím, že: 

  • Hustota systému zkracuje cestovní vzdálenosti o 25 až 40 %.  
  • Když je mřížka vystavena nahoře, poskytuje robotům vysokokapacitní prostředí pro efektivní pohyb. 
  • Není třeba čekat ve frontě při doručování zásobníků do přístavů.‍ 

Slotování s bezkonkurenčním výkonem 

Roboti v systému AutoStore musí urazit pouze krátké vzdálenosti, čímž šetří váš čas. Pokud k tomu připočtete strukturu, navigaci v uličkách a dlouhou dobu čekání ve frontách v přístavech, překonává robot AutoStore své konkurenty, protože průměrný robot dosahuje více než 30 dodávek zásobníků za hodinu. 

Průměrná hloubka vyhledávání 350 systémů AutoStore měří pouhých 2,6 zásobníku, což představuje dokonalé rozložení 80/20 na roštu, který má celkem 16 zásobníků.  

Žádný systém na trhu nedosahuje stejné úrovně výkonu.

Přidejte se k odběratelům našeho newsletteru

Buďte v obraze – dostávejte novinky a informace o produktech přímo do své e-mailové schránky.

Odebírat