Co vše má obsahovat analýza před tím, než se firma rozhodne automatizovat logistické procesy?

Na začátku příprav a plánování změn/nového řešení je extrémně důležité mít k dispozici kvalitní data o aktuální situaci skladu. Jedná se například o pohyby IN a OUT, výpis SKU (skladových položek) s rozměry a hmotností, dále pak aktuální snímek neboli stav skladu, případně několik takových snímků v časovém horizontu tří měsíců.

Musí se zaměřit na běžná období i "peaky"

Jindřich Kadeřávek
CEO české pobočky Element Logic

Na začátku příprav a plánování změn/nového řešení je extrémně důležité mít k dispozici kvalitní data o aktuální situaci skladu. Jedná se například o pohyby IN a OUT, výpis SKU (skladových položek) s rozměry a hmotností, dále pak aktuální snímek neboli stav skladu, případně několik takových snímků v časovém horizontu tří měsíců. To vše ideálně za poslední rok. Jen taková data poskytnou relevantní pohled na aktuální stav logistických procesů ve firmě. Nekvalitní data mohou způsobit například zdržení při tvorbě analýzy, nedostupnost některých výstupů nebo nižší vypovídající hodnotu.

Jak by měla vypadat analýza dat logistiky? 

Analýza by měla být srozumitelná, obsahovat pohled na běžné období i „peaky“, zhodnotit potřeby logistických výkonů a skladovacích kapacit. Je vhodné vše promítnout v odpovídající grafické úrovni. Vždy je dobré porovnávat více parametrů, aby zákazník společně s integrátorem získal dostatek informací k rozhodování. Velmi přínosné je neomezovat výsledky na úroveň dne, ale dívat se též na úroveň jednotlivých hodin, kde lze detailně sledovat nároky jednotlivých operací. 

Součástí analýzy by mělo být zatřídění zboží a procesů, které umožní diskusi o vhodném řešení. Mějme na mysli, že ABC analýza často odhalí nízkoobrátkové položky; měsíční obrátkovost SKU zlepší pohled na potřebu logistických prostředků; denní/hodinové vytížení odhalí možnosti jeho vyhlazení; objednávková struktura pomůže rozhodování o procesu vyskladňování.

Jak vypadají výstupy takové analýzy? 

Pokud se zákazník ve výsledcích „najde“, pak víte, že jdete správným směrem.  

Výstupy analýzy by měly nejen zobrazit aktuální stav, ale promítnout i předpokládaný budoucí vývoj. Je třeba se zaměřit nejen na očekávaný stav při spuštění automatizovaných logistických procesů, ale zejména na následné období. I zde je důležité mít dostatečně kvalitní podklady, aby predikce byla adekvátně přesná a mohla reflektovat potřeby všech částí logistického řetězce.  

Obecně platí, že čím kvalitnější data jsou na vstupu, tím kvalitnější lze očekávat výstupy analýzy. Při následném designu je třeba brát v úvahu na jak dlouhé období cílíme. 

Systémy logistiky jsou různé

Možnosti navyšování kapacity, výkonu a škálovatelnosti jsou u různých systémů logistiky různé, proto je třeba s tímto parametrem kalkulovat již v návrhové fázi. Jsou systémy, které lze rozšířit jednoduše a rychle, stejně tak jako jsou systémy obtížně rozšířitelné.

Přidejte se k odběratelům našeho newsletteru

Buďte v obraze – dostávejte novinky a informace o produktech přímo do své e-mailové schránky.

Odebírat