ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání cookies („zásady“) popisují, jak společnost Element Logic AS („my“) zpracovává vaše osobní údaje a používá soubory cookie.


Edit your Cookie Preferences

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Společnost Element Logic AS kontroluje shromažďování a zpracování osobních údajů ve vztahu k této webové stránce. Pokud máte ohledně těchto zásad jakékoli dotazy nebo chcete uplatnit svá práva stanovená v těchto zásadách, kontaktujte nás na adrese:

Element Logic AS

Dyrskuevegen 26
N-2040 Kløfta, Norsko
Tel: +47 63 94 73 50
post@elementlogic.no

 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže je uvedena tabulka našich činností zpracování osobních údajů, abychom vám poskytli jasný přehled o tom, které kategorie osobních údajů zpracováváme pro naše různé účely, a právní základ, na kterém je naše zpracování založeno. Tímto způsobem můžete snadno zjistit, které činnosti zpracování ve společnosti Element Logic děláme a proč.

 

Účel Právní základ Kategorie osobních údajů
Vyhodnotit, vyvinout a vylepšit služby, zboží a systémy společnosti Element Logic Oprávněný zájem
Oprávněný zájem společnosti Element Logic se odvíjí od účelu shromažďování údajů uvedeného v levém sloupci.
Údaje o relaci, včetně IP adresy, informací o zařízení, typu prohlížeče a data a času.
Navrhnout, optimalizovat, vyhodnotit, vyvinout a vylepšit web společnosti Element Logic. Souhlas Údaje o relaci, včetně IP adresy, informací o zařízení, typu prohlížeče, operačního systému, adresy URL referreru (dříve navštívená stránka) a data a času.
Poskytnout vám interaktivní mapu, která vám ukáže naši polohu. Souhlas Údaje o relaci, včetně IP adresy a adresy URL referreru (dříve navštívená stránka).
Poskytnout vám videa z našeho kanálu YouTube. Souhlas Údaje o relaci, včetně IP adresy, času a data a adresy URL referreru (dříve navštívená stránka).
Odpovědět na vaše žádosti a dotazy. Oprávněný zájem
Oprávněný zájem společnosti Element Logic se odvíjí od účelu shromažďování údajů uvedeného v levém sloupci.
Křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, pracoviště, země pobytu a další osobní data.
Profilování za účelem distribuovat přizpůsobené reklamy a obsah pro aktuální a potenciální zákazníky. Souhlas Údaje o relaci, křestní jméno a příjmení, emailová adresa, pracoviště, a další osobní data.
Pro získání zpětné vazby skrze zákaznické dotazníky. Souhlas Křestní jméno a příjmení, emailová adresa, pracoviště, a další osobní data.

 

Tyto informace se nám odesílají z vašeho počítače pomocí různých souborů cookie, s výjimkou kontaktních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů. V části 12 najdete další informace o našem používání souborů cookie.

Informace jako jsou údaje o relaci, včetně IP adresy, informace o zařízení, typu prohlížeče, data a času jsou k nám odesílány z vašeho počítače pomocí různých souborů cookie. V části 12 najdete další informace o našem používání souborů cookie.

Informace jako jsou křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, pracoviště a další osobní data jsou shromažďována skrze kontaktní formuláře.

3.WEBOVÁ STRÁNKA

Když navštívíte web https://www.elementlogic.net/, automaticky shromažďujeme, ukládáme a používáme technické informace o vašem zařízení a interakci s naším webem (údaje o relaci).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení, vývoje a vylepšení služeb, zboží a systémů společnosti Element Logic. Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje činnosti, jejichž cílem je učinit naše webové stránky a další služby uživatelsky přívětivějšími, rozvíjet nebo zvýrazňovat digitální funkce, zlepšovat naši nabídku pro zákazníky, vytvářet údaje pro zlepšení toků zboží a logistiky (např. předpovídat nákupy, zásoby a dodávky), rozvíjet a zlepšovat produktovou škálu a efektivitu zdrojů společnosti, vylepšovat naše IT systémy pro zvýšení bezpečnosti, generovat statistiky pro analýzy trhu a zákazníků, sledování podnikání a vývoj podnikání a metod souvisejících s objednávkami a nákupy, automatickou archivaci chování, které může být nutné prozkoumat z bezpečnostních důvodů. Za tímto účelem provádí společnost Element Logic obecné analýzy v agregované podobě, které se týkají chování při kliknutí a návštěvě, informací o zařízení, historie objednávek, geografického umístění a zpětné vazby od jednotlivých zákazníků.

Právní základ našeho zpracování je založen na tzv. vyvažování oprávněných zájmů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], což znamená, že zpracování je nezbytné na základě našeho posouzení, že společnost Element Logic má oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, nad nímž nepřevažuje váš zájem, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovány.

Na našich webových stránkách můžeme nabízet odkazy na služby třetích stran. Neodpovídáme však za zpracování vašich údajů těmito službami.

• GOOGLE ANALYTICS

Na webu https://www.elementlogic.net/ používáme Google Analytics. Tato služba používá soubory cookie ke shromažďování, ukládání a používání technických informací o vašem vybavení a interakci s naší webovou stránkou (údaje o relaci).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem navrhování, optimalizace, hodnocení, vývoje a zlepšování webových stránek společnosti Element Logic. Google Analytics nám poskytuje službu webové analýzy a vytváří pseudonymizované uživatelské profily.

Právní základ našeho zpracování se opírá o váš souhlas [GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a)]. Váš souhlas je dobrovolný a poskytujete jej kliknutím na odpovídající tlačítko v „banneru cookie“ na našich webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, viz část 12 o tom, jak odvolat svůj souhlas.

• MAPY GOOGLE

Na webu https://www.elementlogic.net/ používáme Mapy Google. Tato služba používá soubory cookie ke shromažďování, ukládání a používání technických informací o vaší interakci s naší webovou stránkou (údaje o relaci).

Toto je interaktivní mapa, která vám umožňuje zobrazit naši polohu.
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám poskytli interaktivní mapu, která vám ukáže naši polohu.

Právní základ našeho zpracování se opírá o váš souhlas [GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a)]. Váš souhlas je dobrovolný a poskytujete jej kliknutím na odpovídající tlačítko v „banneru cookie“ na našich webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, viz část 12 o tom, jak odvolat svůj souhlas.

Pokud souhlasíte s používáním Map Google, mapa se zobrazí na našem webu. Vaše IP adresa a informace, které jste navštívili na našich webových stránkách, budou odeslány společnosti Google. Google tyto informace uloží na své vlastní servery.

• YOUTUBE

Na webu https://www.elementlogic.net/ používáme YouTube. Tato služba používá soubory cookie ke shromažďování, ukládání a používání technických informací o vaší interakci s naší webovou stránkou (údaje o relaci).

Abychom vám mohli zobrazovat videa, používáme YouTube v rozšířeném režimu ochrany soukromí. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat videa z našeho kanálu YouTube.

Právní základ našeho zpracování se opírá o váš souhlas [GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a)]. Poskytujete jej kliknutím na odpovídající tlačítko v „banneru cookie“ na našich webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, viz část 12 o tom, jak odvolat svůj souhlas.

Vylepšený režim ochrany osobních údajů znamená, že YouTube obdrží vaši IP adresu, datum a čas, kdy bylo video zobrazeno, a také informace, že jste navštívili náš web. Tato data budou přenesena na server YouTube, pouze tehdy, pokud spustíte video.

4. ŽÁDOSTI A DOTAZY

Pokud nám zašlete žádost nebo dotaz, například použitím našeho kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu, shromažďujeme následující data: křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pracoviště a další poskytnuté osobní údaje.

Právní základ našeho zpracování je založen na tzv. vyvažování oprávněných zájmů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], což znamená, že zpracování je nezbytné na základě našeho posouzení, že společnost Element Logic má oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, nad nímž nepřevažuje váš zájem, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovány.

 

5. PROFILOVÁNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ INZERCE

Pokud souhlasíte, budou vám zasílány zpravodaje, propagační sdělení, cílené reklamy, relevantní nabídky a další reklamní materiály.

Při distribuci reklamy a/nebo obsahu používáme Microsoft Dynamics 365. Tato služba používá soubory cookie ke shromažďování, ukládání a používání technických informací o vaší interakci s naším reklamním materiálem (údaje o relacích). Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře shromažďujeme také křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, pracoviště a další osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 GDPR, věta 1, písm. a.). Váš souhlas je dobrovolný a poskytujete jej kliknutím na «Souhlasím» v našem kontaktním formuláři. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Můžete se například rozhodnout přerušit odběr našeho zpravodaje nebo jiných e-mailů podle pokynů k odhlášení uvedených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat přímo.

 

6. DOTAZNÍKY

V souvislosti s našimi zákaznickými průzkumy používáme Microsoft Dynamics 365 Customer Voice. Tato služba shromažďuje vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, pracoviště a další osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím průzkumu, a integruje je s vašimi osobními údaji z jiných činností zpracování dat uchovávaných v Microsoft Dynamics 365.

Právní základ pro zpracování je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 GDPR, věta 1, písm. a.). Váš souhlas je dobrovolný a poskytujete jej kliknutím na «Souhlasím» v našem kontaktním formuláři. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Například můžete kdykoliv přerušit odběr našeho zpravodaje nebo jiných e-mailů dle pokynů k odhlášení odběru uvedených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat přímo.

 

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné ke splnění účelů, pro které jsou údaje zpracovávány. Údaje můžeme také uchovávat delší dobu, pokud je to nutné ke stanovení nebo obhajobě právního nároku, např. pokud probíhá spor nebo byl na policii nahlášen zločin. Provádíme pravidelné vyřazování a mazání dat, která již není nutné zpracovávat.

 

8. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

Element Logic sdílí vaše osobní údaje se společnostmi a smluvními partnery za účelem poskytování našich služeb, provozu webových stránek, vyřízení vaší objednávky, údržby našich IT systémů a softwaru atd. Takové sdílení nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě potřeby můžeme vaše údaje sdílet s vládními úřady, abychom vyhověli zákonům, předpisům nebo vládním rozhodnutím, nebo aby společnost Element Logic stanovila, uplatňovala nebo hájila právní nároky.

 

9. SDÍLENÍ MIMO EU/EHP

Pokud jsou vaše osobní údaje přenášeny mimo EU/EHP, zaručujeme adekvátní míru zabezpečení jejich předáním do zemí, které mají odpovídající úroveň ochrany na základě potvrzení Evropskou komisí, nebo uzavřením vhodně formulované smlouvy mezi námi a právnickou osobou mimo EU/EHP, která údaje přijímá.

 

10. VAŠE PRÁVA

Tato část popisuje vaše práva spojená s naším zpracováním vašich osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je souhlas právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat kontaktováním nás. Více o tom, jak odvolat svůj souhlas, najdete v části 12. Kdykoliv můžete přerušit odběr našeho zpravodaje nebo jiných e-mailů podle pokynů k odhlášení odběru uvedených v těchto e-mailech, nebo nás můžete kontaktovat přímo.

Právo na přístup k vašim osobním údajům

Pokud si přejete nahlédnout do způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, máte právo požadovat informace o činnosti zpracování včetně kopie vašich zpracovávaných osobních údajů, což se označuje jako výpis z registru. Spadají sem informace o účelu, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, době uchovávání nebo kritériích pro definici doby uchovávání, informace o tom, odkud byly údaje shromážděné a existenci automatizovaného rozhodování včetně informací o vnitřní logice a významu činnosti zpracování.

Právo na opravu vašich osobních údajů

Pokud jsme od vás shromáždili nesprávné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Máte také právo doplnit veškeré neúplné osobní údaje. Na vaši žádost co nejrychleji opravíme nesprávné nebo neúplné údaje, které o vás zpracováváme.

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud byly zpracovány nezákonným způsobem. Musejí být proto vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost, které podléhá Element Logic, případně pokud již nejsou nutné pro účely, pro které byly zpracovávány nebo pokud vznesete námitku proti vyvážení oprávněného zájmu provedeného společností Element Logic a neexistuje žádný závažný oprávněný zájem pro společnost Element Logic nebo třetí stranu. Nejsme však vždy schopni vaši žádost schválit, protože mohou existovat důvody, které nám dávají právo zpracovávat údaje, například pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem splnění zákonné povinnosti jako právního základu, nebo pokud jsou údaje nutné k potvrzení, podání nebo obraně právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném formátu a v určitých případech na jejich předání jinému správci. Toto právo se však vztahuje pouze na údaje, které jste sami odeslali společnosti Element Logic a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smluvního závazku vůči vám jako právního základu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby naše zpracování vašich osobních údajů bylo v určitých situacích omezeno, což znamená, že údaje mohou být zpracovávány pouze pro určité účely. Požadujete-li opravu, můžete například požádat o omezení nesprávných údajů. Během období, kdy vyšetřujeme správnost údajů, bude jejich zpracování omezeno.

Právo vznést námitku proti určitému druhu zpracování

Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyvážení oprávněného zájmu jako právního základu nebo pro přímý marketing, máte právo vznést námitky proti naší zpracovatelské činnosti. Námitku proti našemu vyvážení zájmů lze podat, pokud máte osobní důvody související se situací. V případě takové námitky společnost Element Logic posoudí, zda naše oprávněné důvody pro zpracování mají větší váhu než váš zájem na ochraně vašeho soukromí. V takovém případě může společnost Element Logic pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, i když jste proti tomu vznesli námitku.

***

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme nesprávným způsobem, můžete nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete v části 2 výše. Máte také právo předložit jakékoli stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů národnímu orgánu pro ochranu údajů odpovědnému za zpracování osobních údajů ve vaší zemi.

Norsko

Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 Oslo
Tel. +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Web: www.datatilsynet.no

 

11. PODMÍNKY A ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Nejnovější aktualizovaná verze našich zásad je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Naše zásady jsou platné kdykoli ve formě a s obsahem, který je zveřejněn na webových stránkách.

Společnost Element Logic má právo kdykoli aktualizovat tyto zásady. Pokud dojde ke změně zásad, aktualizované zásady budou zveřejněné na našem webu. Pokud uděláme významné změny zásad, budete také informováni e-mailem. Pokud nejste ochotni přijmout aktualizované zásady, kontaktujte nás (viz část 2).

 

12. POUŽÍVÁNÍ COOKIES SPOLEČNOSTÍ ELEMENT LOGIC

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače webovými stránkami, které navštívíte. Široce se používají k tomu, aby umožnily nebo zlepšily funkci webových stránek, a také aby poskytovaly informace jejich vlastníkům. Element Logic používá také soubory cookie, a to pro tři hlavní účely:

  • Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, aby společnost Element Logic věděla, jak si webové stránky vedou. Společnost Element Logic používá tyto soubory cookie ke zlepšení fungování webových stránek. Veškeré informace, které soubory cookie shromažďují, jsou anonymní.
  • Reklamní soubory cookie poskytují informace o digitálním chování našich návštěvníků. Reklamní soubor cookie používaný společností Element Logic je poskytován službou Google AdWords a jeho účelem je opětovné zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky na základě svého online chování napříč webovými stránkami. Účelem reklamních souborů cookie poskytovaných systémem Microsoft Dynamics 365 je distribuovat obsah založený na zájmech současným a potenciálním zákazníkům.
  • Funkční soubory cookie jsou na našich webových stránkách proto, abychom si pamatovali vaše výše uvedené volby a vylepšili tak váš zážitek při procházení webu. Tyto informace se nepoužívají k žádným jiným účelům. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

V případě vašeho souhlasu instalujeme pouze cookies, které slouží těmto účelům. V následující tabulce naleznete podrobný popis souborů cookie, které používáme. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat zde. Tady můžete upravit dostupné posuvníky na „zapnuto“ nebo „vypnuto“ a poté kliknout na „uložit a zavřít“. Většina webových prohlížečů vám umožňuje určitou kontrolu nad většinou cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Další informace o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny, najdete na: www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Níže uvedená tabulka popisuje soubory cookie, které používáme, jejich účel a dobu platnosti, a zda jsou volitelné nebo nezbytné:

Cookie Kategorie Název Popis Volitelné nebo nezbytné? Vyprší
Předvolby souborů cookie Funkčnost consentr_permissionsconsentr-notification_disabled Tento soubor cookie se používá k zapamatování volby návštěvníka ohledně souborů cookie na našem webu. Pokud návštěvníci již dříve uvedli předvolbu, ta se uloží do tohoto souboru cookie po dobu jednoho roku. Volitelný 90 dní
Google Analytics Výkon _ga Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvník používá náš web. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a ke zlepšování našich webových stránek. Soubory cookie shromažďují informace způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje, včetně počtu návštěvníků webu a blogu, odkud návštěvníci na web přišli a stránek, které navštívili. Přečtěte si přehled Google o ochraně osobních údajů a ochraně dat. Volitelný 2 roky
_gat 1 den
_gid 1 den
Google AdWords(cílení) Reklama ads/ga-audiences Tento soubor cookie používá Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky na základě svého online chování napříč webovými stránkami. Volitelný Relace
Soubory cookie YouTube: Reklama PREF Vkládáme videa z našeho oficiálního kanálu YouTube pomocí režimu ochrany osobních údajů YouTube. Tento režim může nastavit soubory cookie ve vašem počítači, jakmile kliknete na přehrávač videa YouTube, ale YouTube nebude ukládat osobně identifikovatelné informace o souborech cookie pro přehrávání vložených videí pomocí režimu  s ochranou osobních údajů. Přečtěte si více na stránce s informacemi o vkládání videí na YouTube. Volitelný 8 měsíců
VSC Relace
VISITOR_INFO1_LIVE 8 měsíců
remote_sid Relace
Facebook Pixel Reklama dtr Když navštívíte náš web a provedete akci, aktivuje se Facebook Pixel a nahlásí tuto akci. Tímto způsobem zjistíme, kdy uživatel po zhlédnutí vaší reklamy na Facebooku provedl nějakou akci. Přečtěte si více o Facebook Pixelu zde: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Volitelný 2 roky
fr 3 měsíce
c_user 3 měsíce
spin 1 den
xs 3 měsíce
přítomnost Relace
wd 1 týden
sb 2 roky
Informační štítek LinkedIn Reklama UserMatchHistory Informační štítek LinkedIn je částí odlehčeného kódu JavaScript, který jsme přidali na naše webové stránky, abychom umožnili podrobné hlášení kampaní a získali přístup k cenným informacím o návštěvnících našich webových stránek. Informační štítek LinkedIn používáme ke sledování konverzí, retargetování návštěvníků webových stránek a odemykání dalších statistik o interakcích členů s našimi reklamami na LinkedIn. Informační štítek LinkedIn umožňuje shromažďování metadat, jako jsou informace o IP adrese, časové razítko a události, jako jsou jednotlivá zobrazení stránky. Všechna data jsou šifrována. LinkedIn nám v tomto ohledu neposkytuje žádné osobní údaje, pouze zprávy o návštěvnících webových stránek a výkonu reklam. Další informace o tom, jak změnit předvolby, naleznete zde: https://www.linkedin.com/psettings/ Volitelný 30 dní
bcookie 2 roky
bscookie 2 roky
lang Relace
lidc 1 den
Soubory cookie: Microsoft Dynamics 365 Reklama Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak současní a potenciální zákazníci reagují na naši reklamu, včetně zpravodajů, propagačních sdělení, cílené reklamy a relevantních nabídek. Tyto informace používáme k sestavování přehledů a k poskytování zájmově orientované reklamy. Přečtěte si přehled společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů a dodržování předpisů. Volitelný 2 roky